Onze School

Leren voor het leven
Elk kind is uniek, met zijn/haar eigen mogelijkheden en talenten. Op basisschool ‘t Vossenhol willen we dan ook recht doen aan die individuele ontwikkeling.

Agenda

 

Meldingen

ZIEKMELDINGEN:
Graag vóór aanvang van de school een telefonische afmelding.

 

Basisschool ‘t Vossenhol

Op onze website willen we ouder(s)/verzorger(s) en andere belangstellenden informatie geven, zodat u zich een eerste indruk van de school kunt vormen.

Wanneer u overweegt uw zoon of dochter aan te melden op basisschool ‘t Vossenhol, is een bezoek aan onze school meer dan waardevol. Belt u vooraf even voor een afspraak, dan kunnen we u op school ontvangen voor een rondleiding en een oriënterend gesprek.

U kunt ons bereiken op 024-3971548 en u kunt vragen naar mevr. Ruth van Langen.

In onze schoolgids staat beschreven waar basisschool ‘t Vossenhol voor staat en hoe we onze visie vertalen naar doelen, werkwijze en organisatie, waarbij we tegemoet willen komen aan de onderwijsbehoeften van elk kind. U vindt de schoolgids onder het tabblad ‘Ouders’, waarna u ‘Om te downloaden’ aan kunt klikken.

Onder het tabblad ‘Ouders’ vindt u nog meer praktische informatie, zoals o.a. de schooltijden, het vakantierooster, de studiedagen, het formulier voor een verlofaanvraag en documenten om te downloaden, waaronder het jaarboekje.

Informatie die voor u als ouder(s)/verzorger(s) gedurende het schooljaar van belang is, wordt met u gedeeld via het ouderportaal van DigiDuif. Hier is o.a. ook de schoolkalender te vinden. Om in te loggen in DigiDuif heeft u uw e-mailadres en een wachtwoord nodig. Mocht u deze gegevens niet (meer) hebben, neem dan even contact met ons op.

Tot ziens!

Team basisschool ‘t Vossenhol

Download schoolgids

Nieuws

Vossennieuws
‘Vossennieuws’ is de nieuwsbrief van onze school. In deze nieuwsbrief brengt de directie u, mede namens het team, graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op onze school. Het

Lees meer

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

Basisschool 't Vossenhol